Zemlja:
Švedska

Sva kava koju u Johan & Nyström kupuju je kava specijalitetnog razreda, što znači da je dobila više od 80 bodova na ljestvici od 100. 

Kava koju kupuju uzgaja se na visokoj nadmorskoj visini na padinama gdje kavova stabla uspijevaju, a zrna razvijaju bolje arome.

Kava se zatim miješa i prži u pržionici u Skogåsu u Švedskoj. Svaka mješavina ima svoj poseban način prženja i profil okusa.