PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Internet trgovina  kofezita.hr (Loella d.o.o.) omogućuje vam da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na email adresu [email protected] ili putem pošte na adresu sjedišta Poljski put I 8, 31000 Osijek.

Po primitku prigovora potrošača potvrdit ćemo primitak pisanim putem te ćemo odgovor dati, u pisanom obliku, u roku od maksimalno 15 dana.

POVRAT I REKLAMACIJE

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
U trenutku preuzimanja proizvoda od strane dostavljača (u nastavku „MBE“ ili „Dostavljač“) Kupac ima obvezu provjeriti ispravnost proizvoda. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, molimo da oštećenja reklamirate Dostavljaču. Ukoliko su na isporučenoj robi vidljiva vanjska oštećenja, Kupac ima pravo odbiti preuzeti naručenu robu. Kupac je dužan usporediti dostavljene proizvode (vrstu i količinu dostavljenih proizvoda) s računom te ukoliko nešto nedostaje ili je isporučen pogrešan proizvod, na licu mjesta o tome obavijestiti Dostavljača. Kupac i Dostavljač na licu mjesta zapisnički utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke. Provjera ispravnosti pošiljke je odgovornost Kupca, a naknadne reklamacije u smislu količine i vrste dostavljene robe i vidljivih nedostataka nećemo uvažiti.

Molimo da pogrešno isporučen ili oštećen proizvod vratite Dostavljaču, a Kofezita će u najkraćem mogućem roku, o svom trošku dostaviti artikle za koje se na gore navedeni način utvrdi da nedostaju u pošiljci ili da su dostavljeni u neispravnom stanju, ili će Kupcu odobriti povrat novca, prema izboru Kupca.

Kupac ima pravo na povrat robe u slučaju da proizvod ima materijalni ili kvalitativni nedostatak koji nije bilo moguće uočiti prilikom preuzimanja robe. U tom slučaju, molimo vas da nam takav proizvod reklamirate u roku propisanim Zakonom o zaštiti potrošača kako bismo dogovorili povrat i zamjenu takvog proizvoda ili povrat novca. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail [email protected] ili pisanim putem na adresu: Loella d.o.o., Poljski put I 8, 31 000 Osijek s naznakom Reklamacija. Reklamacija obavezno treba sadržavati ime i prezime, broj Vaše narudžbe i broj Vašeg računa.

Kofezita će organizirati i snositi trošak povrata oštećenog, nesipravnog ili pogrešno isporučenog proizvoda ako će podneseni prigovor smatrati opravdanim odnosno ako utvrdi da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda. U tom slučaju će u roku od 14 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ako se, pak, ustanovi da, na temelju dostupnih informacija, reklamacija nije pravovaljana, o istome će obavijestiti kupca u roku od 14 dana od dana primitka reklamacije.

U pravilu će se prigovor odnosno reklamacija smatrati opravdanim te će Kupac ostvariti pravo na povrat proizvoda u sljedećim slučajevima:

- Isporučen mu je proizvod koji nije naručio

- Isporučen mu je proizvod kojemu je istekao rok trajanja

- Isporučen mu je proizvod koji ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.
 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od  14 dana bez navođenja razloga.
Rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko kupac jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Loella d.o.o., Poljski put I 8, Osijek ili poslanom putem emaila na: [email protected] u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a kupac može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora kupac može preuzeti ovdje OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.doc

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova, kao što je trošak dostave.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.


Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Kupac je dužan vratiti artikl u neoštećenoj originalnoj ambalaži. Adresa povrata je MBE d.o.o., Hrvatskih Kraljeva 18, 32000 Vinkovci (s napomenom “Povrat za Loella d.o.o.”). Kupac sam snosi troškove dostave.


Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

U slučaju povrata proizvoda, prodavatelj vraća iznos u službenoj valuti plaćanja.


U periodu u kojem kupac ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja proizvodom, Loella d.o.o. će procijeniti umanjenje vrijednosti proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti kupca.

 

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Zakonskom regulativom Europske unije, točnije sukladno Uredbi o online rješavanju potrošačkih sprova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktivi o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU, sve EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem platforme u nastavku:

webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

Što znači da na svaki problem vezan uz online kupovinu unutar EU možete podnijeti prigovor na gornjem linku.